Menu
Menu
Koszyka

Polityka prywatności

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym dalej "RODO"), ustawodawstwem Republiki Litewskiej regulującym przetwarzanie i ochronę danych osobowych, a dane osobowe nie są ujawniane stronom, które nie są związane z działalnością naszej firmy, z wyjątkiem przypadków, gdy takie ujawnienie jest konieczne i zgodne z prawem Republiki Litewskiej. Dane osobowe są przekazywane wyłącznie współpracującym firmom, których przekazanie jest niezbędne do sprawnej obsługi klientów, takich jak firmy kurierskie, firmy leasingowe. Te współpracujące firmy przestrzegają zasad poufności danych.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu www.krainamuzyczna.pl ma na celu zapewnienie ich poprawności, bezpieczeństwa, poufności, właściwego przechowywania i ochrony. Witryna jest zarządzana i administrowana przez MB Melnas, kod podmiotu prawnego: 304037668, adres: Aušros g. 26A, Utena, tel. +370 621 22914, e-mail: info@krainamuzyczna.pl. Zgodnie z przepisami prawa MB "Melnas" jest administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej.

Gromadzone, przechowywane i przetwarzane są następujące informacje:

 • Informacje o odwiedzinach i korzystaniu ze strony internetowej www.krainamuzyczna.pl;
 • informacje przekazywane przez użytkowników strony internetowej w celu subskrypcji usług strony internetowej, lista preferowanych produktów, zgoda na subskrypcję newsletterów, zawartość koszyka, historia zamówień.
 • inne informacje przesyłane przez użytkowników według ich wyboru.

Podczas wizyty w sklepie internetowym zbierane są dodatkowe informacje z urządzenia lub przeglądarki odwiedzającego:

 • Adres IP sieci zewnętrznej, używane pliki cookie, nazwa i wersja przeglądarki.

Gdy kupujący rejestruje się na stronie internetowej:

 • identyfikator klienta w naszym sklepie internetowym, hasło;
 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail.

Gdy osoba dokonuje zakupu na stronie internetowej:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres dostawy;
 • Numer telefonu;
 • adres e-mail.

Przy wystawianiu faktury:

 • imię i nazwisko nabywcy, jeśli nabywca jest osobą prawną;
 • kod firmy i kod VAT;
 • Imię i nazwisko, jeśli nabywca jest osobą fizyczną;
 • adres nabywcy;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • dane bankowe.

JAK I DLACZEGO GROMADZIMY DANE OSOBOWE

Zapewniając możliwość zakupu towarów w naszym sklepie internetowym, prosimy odwiedzających o zarejestrowanie się i wypełnienie formularza rejestracyjnego lub zapewniamy możliwość kontynuowania zakupów bez rejestracji poprzez wypełnienie formularza klienta, który nie jest powiązany z rekordami klientów w naszym systemie. Takie informacje są przechowywane wyłącznie w rejestrach zamówień. Te informacje o kliencie są niezbędne do szybkiej i wysokiej jakości obsługi klienta.

Zawartość koszyka zakupowego zarejestrowanych klientów jest automatycznie zapisywana, dzięki czemu użytkownicy, którzy logują się za każdym razem, mają możliwość kontynuowania zakupów. Koszyk zakupów użytkowników jest przechowywany w bazie danych.

Do celów marketingu ukierunkowanego korzystamy z wtyczki Google Analytics na stronie internetowej www.krainamuzyczna.pl, która umożliwia nam anonimowe zbieranie informacji o zwyczajach przeglądania przez odwiedzającego i przesyłanie ich do Centrum Google Analytics, wybierając w ten sposób tylko reklamy, które są istotne dla odwiedzającego i które mogą być również wyświetlane na innych portalach internetowych.

W celach marketingowych regularnie informujemy naszych klientów o nowych towarach, produktach i usługach, wysyłając im biuletyny i, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, prosimy o ich dobrowolną zgodę na podanie adresu e-mail i subskrypcję naszych biuletynów. Klienci mają możliwość rezygnacji z subskrypcji w dowolnym momencie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż do celów przetwarzania lub zgodnie z prawem, chyba że prawo przewiduje dłuższy okres przechowywania.

Klienci mają prawo zrezygnować z przechowywania niektórych lub wszystkich swoich danych osobowych w naszym sklepie internetowym. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem info@krainamuzyczna.pl i wskazanie, z których danych osobowych chcą Państwo zrezygnować. Mogą Państwo również zarządzać przechowywanymi danymi, klikając poniższy link - przetwarzanie danych.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich użytkowników odwiedzających stronę internetową www.krainamuzyczna.pl. Jeśli kupujący nie zgadza się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności w zakresie ochrony danych osobowych, traci prawo do korzystania z usług świadczonych przez stronę internetową.